WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ


Firma KRAT-TECH powsta??a w 2001r. Profil naszej dzia??alno??ci obejmuje wykonanie konstrukcji stalowych, bram, ogrodze??, balustrad, por─?czy a g????wn─? specjalizacj─? firmy i jej sztandarowym produktem s─? kraty antyw??amaniowe.

Wykonamy dla Ciebie:

Kraty sta??e
Kraty otwierane
Kraty rozsuwane
Kraty harmonijkowe-sk??adane
Przegrody
Bramy
Balustrady
Ogrodzenia
Por─?cze
Barierki
Zabezpieczenia przed spadaj─?cym tynkiem
Konstrukcje stalowe
Daszki
Antresole

Wy??ej wymienione us??ugi wykonujemy wed??ug w??asnych projekt??w (katalog wzor??w) lub wed??ug indywidualnego projektu klienta. Udzielamy fachowych porad podczas bezp??atnego pomiaru.

Dodatkowym profilem dzia??alno??ci s─? us??ugi spawalnicze i ??lusarskie, tak??e na miejscu u klienta.
Przyk??adowe realizacje


ZOBACZ NASZE REALIZACJE
Skontaktuj si─?
KRAT-TECH GRZEGORZ KOSIOR
UL. ZAWISZY 6 M. 92
01-167 WARSZAWA
Tel.: 604 611 740

E-mail:

kontakt@krat-tech.pl
kosigrze@wp.pl
Wszystkie prawa zastrze┼╝one ┬ę 2015 Krat-TechWykonanie strony: Panda Projekt